Tất cả tin tức

Khó khăn với các công ty sản xuất chai lọ mỹ phẩm

Admin 15/08/2017
Là một trong những công ty sản xuất bao bì chai lọ tại Việt Nam, cho đến nay bao bì Pavico đã và đang là một trong số các công ty sản xuất chai lọ mỹ phẩm phân phối rộng trên cả nước. Từ những ngày đầu phát triển, bao bì Pavico đã hướng đến việc sản xuất và cung ứng các dòng sản phẩm bao b...