Chính sách thanh toán

Đối tượng áp dụng

Chính sách thanh toán này áp dụng cho tất cả khách hàng mua hàng tại Pavico, bao gồm cả khách hàng mua hàng trực tiếp tại văn phòng, khách hàng mua hàng qua website và các sàn thương mại điện tử.

Hình thức thanh toán

Pavico chấp nhận thanh toán bằng hai hình thức:

  • Chuyển khoản

  • Tiền mặt

Quy trình thanh toán

Thanh toán 50% giá trị đơn hàng khi ký kết hợp đồng

Khi khách hàng ký kết hợp đồng mua hàng với Pavico, khách hàng cần thanh toán 50% giá trị đơn hàng.

50% còn lại thanh toán trước khi xuất xưởng

Đối với các đơn hàng có địa chỉ giao hàng ở ngoại thành, ngoại tỉnh hoặc TP Hà Nội nhưng khác địa điểm thanh toán, khách hàng cần thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng trước khi xuất xưởng.

Thời gian thanh toán

Thanh toán 50% giá trị đơn hàng khi ký kết hợp đồng

Khách hàng cần thanh toán 50% giá trị đơn hàng trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng.

50% còn lại thanh toán trước khi xuất xưởng

Khách hàng cần thanh toán 50% giá trị đơn hàng còn lại trong vòng 24 giờ trước khi xuất xưởng.

Trách nhiệm của khách hàng

Khách hàng có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định của chính sách thanh toán này. Nếu khách hàng không thanh toán đúng hạn, Pavico có quyền hủy đơn hàng và áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của Pavico

Pavico có trách nhiệm giao hàng đúng thời hạn và chất lượng như đã thỏa thuận trong hợp đồng.