Điều khoản sử dụng

Mục này quy định các Điều khoản sử dụng trang web này. Bằng việc truy cập trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, Quý khách đồng ý với các Điều khoản này.

Công ty TNHH bao bì Pavico kính chào! Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không được phép sử dụng trang web này.

1. Mục Đích của Trang Web:

Trang web này được cung cấp bởi Công ty TNHH bao bì Pavicođể cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực sản xuất bao bì chai lọ. Nó cũng cung cấp một nền tảng cho việc tương tác với khách hàng và đối tác.

2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Tất cả nội dung được hiển thị trên trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn vào hình ảnh, văn bản, video, biểu đồ, logo và các tài liệu khác, đều là tài sản của [tên công ty] và được bảo vệ bởi các luật bản quyền và các quy định về quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ Công ty TNHH bao bì Pavico.

3. Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân:

Khi sử dụng trang web này, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email và số điện thoại. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng chúng chỉ cho mục đích cung cấp thông tin và dịch vụ liên quan đến sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn.

4. Thông Tin và Hỗ Trợ:

Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng tất cả thông tin trên trang web này là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin không chính xác hoặc lỗi thời. Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi sử dụng trang web hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web. Hoặc có thể liên hệ qua số điện thoại: 0862 772 776, địa chỉ email: support@chailo.vn

5. Thay Đổi Điều Khoản:

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện sử dụng trang web này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi này được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý với các điều khoản và điều kiện mới.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn cam kết tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Xin cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!